Pagina wordt geladen ...
zoeken
Contact opnemen

Arthur F. Miller Jr. 1923-2017

Wie was Arthur F. Miller Jr. ?

Arthur F. Miller Jr. was een pionier in het vakgebied van loopbaanbegeleiding.

De eerste 11 jaar van zijn carrière was hij HR-manager. Zijn werk als HR-manager confronteerde hem met het feit dat de keuzes van de werkende mens vaak een in nevelen gehuld mysterie was. Miller kwam tot het inzicht dat mensen zich door het leven bewegen, zonder te weten wie ze zijn of wat hun doel is. Hij zag dat er vaak foutieve beslissingen genomen werden bij het vervullen van vacatures. Bij het aannemen van mensen of bij promoties was er veelal sprake van persoonlijke willekeur, persoonlijke grieven, uiterlijkheden, aannames en de zogenoemde maar o zo gevaarlijke eerste indrukken. Het grootste deel van zijn leven heeft hij onderzoek verricht om de mens beter te begrijpen en hoe geloof en werk zich tot elkaar verhouden. Arthur Miller schreef diverse boeken. Hij trad als spreker en presentator op tal van nationale en regionale conferenties op. Hij was als HR-directeur verbonden aan de Argonne laboratorium faciliteit van de Universiteit van Chicago en hij was directeur voor industriële betrekkingen voor Raytheon. Gedurende zijn leven woonde hij samen met zijn vrouw in Washington, Connecticut. Arthur Miller overleed op 17 september 2017 op 93 jarige leeftijd.  

Wat deed Arthur F. Miller?

In 1958 kwam Miller in aanraking met het werk van Bernard Haldane. Haldane is de auteur van de klassieke boekjes How to Make a Habit of Success en Job Finding Power, wat jonge mensen leert hoe ze hun sterke punten kunnen inzetten bij het vinden van werk. Miller begon zelf ook mensen te interviewen en te bevragen en schreef zijn bevindingen vanuit deze interviews op. Omdat hij van mening was dat de bestaande educatieve systemen, counseling praktijken en professionele dienstverlening de problemen in de werving en selectie niet aanpakte, heeft hij in 1961 People Management Ltd. opgericht dat tegenwoordig SIMA® International heet. 

Daarbij heeft Arthur Milller zich voornamelijk gebogen over de vraag wat mensen nu werkelijk motiveert. Meer dan een halve eeuw heeft hij onderzoek gedaan naar het fenomeen van aangeboren vaardigheden en hoe die vast liggen in de menselijke natuur. Hij heeft een methode ontwikkeld waarmee hij voor iedereen een uniek persoonlijk Motivatiepatroon kon vaststellen. De methode noemde hij Systeem voor Individuele Motivatie Analyse, kortweg SIMA®.  Met SIMA® hebben Miller en zijn collega’s door de jaren heen honderdduizenden actieverhalen bestudeerd van professionals en leidinggevenden. Op basis van analyses en patroonherkenningen zijn vele professionals en leidinggevende geholpen om het beste uit zichzelf te halen op het gebied van hun loopbaan, familie en persoonlijke relaties. 

SIMA® International is tegenwoordig een netwerk van consultants die op vier continenten hun werk verrichten. De SIMA® consultants verlenen diensten binnen het vakgebied van Human Resources, Loopbaanbegeleiding en coaching op basis van de ontdekkingen van Art Miller.

Waarom kun je niet alles worden wat je zou willen?

Genieyten van je werk...hoeze?Genieten van uw werk, uw boterham verdienen met iets wat u leuk vindt, met iets waarvoor u in de wieg gelegd bent… Te mooi om waar te zijn? Een voorrecht voor de enkeling?'Nee', zegt Arthur Miller - een man die duizenden mannen en vrouwen heeft geholpen de best passende plek te vinden - 'dat is voor iedereen mogelijk'. Want dat we ter wereld komen met een unieke combinatie van eigenschappen en talenten staat als een paal boven water. Maar het is ook duidelijk dat heel veel mensen uiteindelijk niet het werk doen waarvoor ze geboren zijn, met als gevolg dat zij hun gaven niet optimaal gebruiken, tot schade van henzelf en de maatschappij.  Arthur F. Miller jr. schreef het boek "Why you Can't be Anything You want to be" en heeft een methode ontwikkeld om mensen te laten ontdekken waardoor zij gemotiveerd worden, inderdaad, motivatie is het geheim. Er is iets wat ons voldoening geeft, wat ons motiveert en wat terug te vinden is in alles wat we met plezier hebben gedaan. Volgens Miller ontdekken we dat door terug te kijken naar alle activiteiten die we goed hebben gedaan én waarvan we hebben genoten, te beginnen bij onze kindertijd.

De uitkomst van dit persoonlijk 'historisch' onderzoek is niet alleen van groot belang voor werknemers, maar evenzeer voor werkgevers, want wie op zijn plek zit, functioneert optimaal, geniet van zijn werk en doet, naar de overtuiging van Miller, zijn Schepper eer aan.

(Bron: https://www.managementboek.nl/boek/9789060678886/genieten-van-je-werk...-hoezo-arthur-miller)

 

 

Leren is de kern. Hulp nodig bij uw HRD vraagstukken?   Neem contact op

Testen en Assessements

Corecase heeft ruime ervaring met testen en assessments die specifiek gericht zijn op


We maken gebruik van meer dan dertig testen. De testen zijn gebaseerd op wetenschappelijk principes die wereldwijd worden toegepast.

 

Bekijk al onze testen

Wachtwoord vergeten?