Pagina wordt geladen ...
zoeken
Contact opnemen

Leren: hét belangrijkste concurrentiewapen van de 21e eeuw.

Rethinking the future

Wat is voor uw organisatie hét belangrijkste concurrentiewapen? Aan het eind van de vorige eeuw verscheen het boek ‘Rethinking the future’. Het boek bevatte inspirerende artikelen van een aantal bekende managementgoeroes zoals Stephen Covey, John Kotter, Michael Porter, Peter Senge en Lester C. Thurow. Ze gaven vlak voor het kantelend millennium hun nieuwe visies op de onderwerpen: ondernemerschap, concurrentie, leiderschap en de wereld. Lester C. Thurow (ovl. 2016) destijds professor management en economie aan het Massachusetts Institue of Technology gaf in het hoofdstuk “de toekomst van het kapitalisme“ zijn visie. Hij stelde: ‘Als je als werknemer in de 21e eeuw succes wilt hebben, zul je veel meer vakkundigheid en scholing moeten hebben dan in de 19e of 21eeuw.’ De herbezinning verwoordde Thurow als volgt: ‘We moeten als samenlevingen gaan beslissen of we gaan investeren in scholing en vakkundigheid van onze beroepsbevolking en of we de omgeving gaan scheppen waarin een bekwaamheids- en trainingsprogramma iets oplevert.’ Thurow was overtuigd: ‘Uiteindelijk zal het belangrijkste concurrentiewapen van de 21e eeuw de opleiding en de deskundigheid van werknemers zijn’.

Investeren in scholing en vakkundigheid 

Herbezinning op dit ‘belangrijkste concurrentiewapen van de 21e eeuw’ is actueler dan ooit en vraagt om hernieuwde leervisies op strategisch niveau. We zijn bijna door de twee eerste decades van de 21e eeuw heengevlogen. En de ontwikkelingen gaan snel. De dingen die vandaag de dag gebeuren kon Thurow toen nog niet overzien. Zoals bijvoorbeeld de robotisering. Het is natuurlijk geen nieuws meer als ik zeg dat de robotisering en kunstmatige intelligentie invloed hebben op al ons werk. Ons werk gaat veranderen of is al veranderd. Mijn werk en dat van u. Toen in 2014 het Youtube filmpje “Humans need Not Apply” verscheen, dat gaat over de impact van robotisering en Artificial intelligence (AI), vonden velen dat te futuristisch en schokkend. Het is op Youtube al meer dan 9,2 miljoen keer bekeken. Drie jaar later is het echter al een werkelijkheid dat bijvoorbeeld de robot Yumi een orkest dirigeert dat samenwerkt met de tenor Andre Bocelli. De intrede van robotisering vereist van medewerkers andere vaardigheden als voorheen.

Wat is makkelijker? Mensen vervangen of mensen veranderen?

In plaats van actieve handelingen doet men meer en meer een beroep op het nemen van beslissingen. Interpretatie en een helicopterview over de processen is nodig. Professionals zullen in dit overgangsproces van doen naar beslissen moeten worden begeleid. Vanwege de snelheid van veranderen zullen organisaties hier meer middelen, tijd en vooral geld voor vrij moeten maken. Ooit stelde Manfred K. de Vries dat het makkelijker is om mensen te vervangen dan de mensen te veranderen. De huidige snelheid van veranderingen en de schaarste op de arbeidsmarkt zal echter niet beantwoord kunnen worden door medewerkers te vervangen door nieuwe medewerkers. Dat is namelijk niet uitvoerbaar op de huidige arbeidsmarkt. Wat wel uitvoerbaar is, is het leerproces in het kader van een 'levenlang leren' goed begeleiden. Herbezinning op professionalisering van medewerkers is nodig. Een goed en strategisch leerplan biedt organisaties kansen. Het aanbieden van ontwikkelingsperspectief draagt bij aan verbondenheid en loyaliteit. Ik geloof echt in het leven lang leren, in ieder vak, op ieder niveau, in iedere branche en in elke organisatie. Corecase kan uw organisatie bij uw leer,- en ontwikkelplannen helpen!

Een leven lang leren - hét belangrijkste concurrentiewapen

Echter: door de slogan ‘een leven lang leren’ overmatig veel te gebruiken lijkt het of we het advies van Thurows herbezinning hebben begrepen. Maar is dat wel zo? Ik constateer dat er in dit kader nog te weinig op een structurele manier geïnvesteerd wordt in het maken van concrete leerprogramma’s in organisaties. Er wordt wel veel geld uitgegeven aan opleiding en training.

Effectiviteit en ROI bij toepassing van hét belangrijkste concurrentiewapen

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven geven vele geld uit aan opleing en training. Maar liefst 1,6 miljoen worden opgeleid door niet bekostigde trainingsinstituten. Veelal kiest de medewerker na overleg met de afdeling HRM zelf zijn opleiding. De vraag die hierbij opkomt is of op deze wijze de toenemende druk die werknemers binnen organisaties ervaren om in deze technologische,- en informatie maatschappij beslissingen te nemen wel goed wordt begeleid. Volgens Corecase is dat niet het geval. Corecase is van mening dat de effectiviteit en de ROI op trainingen en opleidingen omhoog gaat als er geïnvesteerd wordt in gerichte opleidingsplannen en maatwerk.  Effectiviteit en ROI op training geeft winst en concurrentievoordeel.

Opleiding en deskundigheid: het belangrijkste concurrentiewapen van de komende decennia zoals Thurow al stelde. Maar niet alleen het opleiden en de deskundigheidbevordering zijn onderdelen van de lerende organisatie maar ook de wendbaarheid van de medewerkers in die organisaties. Om de snelheid van verandering aan te kunnen zal leren een wezenlijk beleidsonderdeel moeten zijn. Met andere woorden, er zal doordacht moeten worden hoe er meer tijd en geld vrijgemaakt wordt voor het retrainen van medewerkers. Corecase is hiervoor hét adres!

Hoe gaat een lerende organisatie dit proces van een 'leven lang leren' goed managen? Hoe start u hiermee? Hiernaast ontvangt u gratis een aantal tips, omdat Corecase gelooft in een leven lang leren!

Rethinking the future. Rethinking learning.

 

Geschreven door Cees van den Berg

Robot

Aanbevelingen in het kader van een Leven Lang Leren

Wilt u advies, begeleiding of coaching? Stuur een Email of bel voor een afspraak. We gaan graag met u een conversatie aan. 

Neem contact met ons op.
 

          AANBEVOLEN TESTEN

  • Leiderschap & management  
  • Organisatieontwikkeling

 

POPULAIRE TRAININGEN  

  • Timemanagement 3.0
  • Keuzes maken  
  • Coachingstraject op maat

 

Leren is de kern. Hulp nodig bij uw HRD vraagstukken?   Neem contact op

Testen en Assessements

Corecase heeft ruime ervaring met testen en assessments die specifiek gericht zijn op


We maken gebruik van meer dan dertig testen. De testen zijn gebaseerd op wetenschappelijk principes die wereldwijd worden toegepast.

 

Bekijk al onze testen

Wachtwoord vergeten?