Pagina wordt geladen ...
zoeken
Contact opnemen
Direct informatie aanvragen?

Leren: hét belangrijkste concurrentiewapen van de 21e eeuw.


Rethinking the future

Aan het eind van de vorige eeuw verscheen het boek ‘Rethinking the future’. Het boek bevat voor toentertijd inspirerende artikelen van een aantal bekende managementgoeroes waaronder Stephen Covey, John Kotter, Michael Porter, Peter Senge en Lester C. Thurow. Ze gaven vlak voor het kantelend millennium hun nieuwe visies op onderwerpen zoals ondernemerschap, concurrentie, leiderschap en de wereld. Lester C. Thurow (ovl. 2016) destijds professor management en economie aan het Massachusetts Institue of Technology gaf in het hoofdstuk “de toekomst van het kapitalisme“ zijn visie. Hij stelde: ‘Als je als werknemer in de 21e eeuw succes wilt hebben, zul je veel meer vakkundigheid en scholing moeten hebben dan in de 19e of 21eeuw.’ De herbezinning wordt door Thurow als volgt verwoord: ‘We moeten als samenlevingen gaan beslissen of we gaan investeren in scholing en vakkundigheid van onze beroepsbevolking en of we de omgeving gaan scheppen waarin een bekwaamheids- en trainingsprogramma iets oplevert.’ Thurow was overtuigd: ‘Uiteindelijk zal het belangrijkste concurrentiewapen van de 21e eeuw de opleiding en de deskundigheid van werknemers zijn’.

Investeren in scholing en vakkundigheid 

Herbezinning op dit ‘concurrentiewapen van de 21e eeuw’ is actueler dan ooit en vraagt om hernieuwde leervisies op strategisch niveau. We zijn bijna door de twee eerste decades van de 21e eeuw heengevlogen. En de ontwikkelingen gaan snel. De dingen die vandaag de dag gebeuren kon Thurov toen nog niet overzien. Zoals bijvoorbeeld de robotisering. Het is natuurlijk geen nieuws meer als ik zeg dat de robotisering en kunstmatige intelligentie invloed heeft op al ons werk. Ons werk gaat veranderen of is al veranderd. Mijn werk en dat van u. Toen in 2014 het Youtube filmpje “Humans need Not Apply” verscheen, dat gaat over de impact van robotisering en Artificial intelligence (AI), vonden velen dat te futuristisch en schokkend. Het is op Youtube meer dan 9,2 miljoen keer bekeken. Drie jaar later is het echter al een werkelijkheid dat bijvoorbeeld de robot Yumi een orkest samen met de tenor Andre Bocelli dirigeert. De intrede van robotisering vereist van medewerkers andere vaardigheden als voorheen.

Wat is makelijker? Mensen vervangen of mensen veranderen?

In plaats van actievehandelingen wordt er nu meer en meer een beroep gedaan op het nemen van beslissingen, interpretatie en een helicopterview over de processen. Professionals zullen in dit overgangsproces van doen naar beslissen moeten worden begeleid. Vanwege de snelheid van veranderen zullen organisaties hier meer middelen, tijd en vooral geld voor vrij moeten maken. Ooit stelde Manfred K. de Vries dat het makkelijker is om mensen te vervangen dan de mensen te veranderen. De huidige snelheid van veranderingen en de schaarste op de arbeidsmarkt zal echter niet beantwoord kunnen worden door medewerkers te vervangen door nieuwe medewerkers. Niet uitvoerbaar op de huidige arbeoidsmarkt. Wat wel uitvoerbaar is het leerproces in het kader van een 'levenlang leren' goed begeleiden. Herbezinning op professionalisering van medewerkers is nodig. Een goed en strategisch leerplan biedt organisaties kansen. Het aanbieden van ontwikkelingsperspectief draagt bij aan verbondenheid en loyaliteit. Ik geloof echt in het leven lang leren, in ieder vak, op ieder niveau, in iedere branche en in elke organisatie. 

Een leven lang leren - Retrain the future

Echter: door de slogan ‘een leven lang leren’ overmatig veel te gebruiken lijkt het of we het advies van Thurows herbezinning hebben begrepen. Maar is dat wel zo? Ik constateer toch dat er in dit kader nog te weinig op een structurele manier geïnvesteerd wordt in het maken van concrete leerprogramma’s in organisaties. Er wordt wel veel geld uitgegeven aan opleiding en training. In Nederland worden maar liefst 1,6 miljoen mensen per jaar opgeleid door niet bekostigde trainingsinstituten. Veelal kiest de medewerker na overleg met HRM zelf zijn opleiding. Maar de vraag is dan of op deze wijze de toenemende druk die werknemers binnen organisaties ervaren om in deze technologische,- en informatie maatschappij beslissingen te nemen wel goed wordt begeleid. In plaats van de keuze aan de medewerkers over te laten om bij iedere willekeurige instituut de voorkeursopleiding te volgen denk ik dat de effectiviteit en de ROI op trainingen en opleidingen omhoog gaat als er geïnvesteerd wordt in gerichte en maatwerk opleidingsplannen. Effectiviteit en ROI op training geeft winst en concurentievoordeel. Opleiding en deskundigheid: het belangrijkste concurrentiewapen van de komende decennia zoals Thurow stelde. Maar niet alleen het opleiden en de deskundigheidbevordering zijn onderdelen van de lerende organisatie maar ook de wendbaarheid van medewerkers en organisaties. Om de snelheid van verandering aan te kunnen zal leren een wezenlijk beleidsonderdeel moeten zijn. Met andere woorden, er zal doordacht moeten worden hoe er meer tijd en geld vrijgemaakt wordt voor het retrainen van medewerkers.

Hoe gaat een lerende organisatie dit proces van 'leven lang leren' goed managen? Hoe start u hiermee? Hiernaast een aantal tips.

Rethinking the future. Rethinking learning.

 

Geschreven door Cees van den Berg

Robot

Aanbevelingen in het kader van een Leven Lang Leren

 • Start met het herbezinnen over de investeringen in een leerplan voor uw organisatie
 • Bepaal op welke plaats de toekomst van leren ligt. In het klaslokaal of op de werkvloer 
 • Ontwikkel naast Human Resources, een nieuwe afdeling Human Development Resources. Naast elkaar, verbonden met elkaar, maar aparte afdelingen.
 • Maak op maat Leerprogramma's en laat dat nog meer dan nu een wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsinvesteringen. 

   

Wilt u advies, begeleiding of coaching? Stuur een Email of bel voor een afspraak. We gaan graag met u een conversatie aan. 

Neem contact met ons op.
 

          AANBEVOLEN TESTEN

 • Leiderschap & management  
 • Organisatieontwikkeling

 

POPULAIRE TRAININGEN  

 • Timemanagement 3.0
 • Keuzes maken  
 • Coachingstraject op maat

 

Testen en Assesements

Corecase heeft ruime ervaring met testen en asssessments die specifiek gericht zijn op


We maken gebruik van meer dan dertig testen. De testen zijn gebaseerd op wetenschappelijk principes die wereldwijd worden toegepast.

 

Bekijk al onze testen

Wachtwoord vergeten?